Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (nová publikácia)

Ilustračné foto - spojené ruky žien
Regionálne akčné plány (RAP) proti násiliu
8. decembra 2022
Úvodné stretnutie k tvorbe metodiky vyhodnocovania úspešnosti housing-first projektov na Slovensku 8.12.2022
Zrealizovali sme prvé zo stretnutí k vyhodnocovaniu housing-first projektov
9. decembra 2022

Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (nová publikácia)

Titulná strana publikácie Eurofound - Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (2022)

‎Cieľom prieskumu Život, práca a COVID-19, ktorý nadácia Eurofound prvýkrát spustila začiatkom roka 2020, je zachytiť rozsiahly vplyv pandémie na prácu a život občanov EÚ. Piate kolo prieskumu nadácie Eurofound, ktoré sa uskutočnilo na jar 2022, tiež objasňuje novú neistú realitu spôsobenú vojnou na Ukrajine, rekordne vysokou infláciou a prudkým nárastom životných nákladov. V rámci pilotného prieskumu bola kratšia verzia dotazníka vypracovaná Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF) v 10 krajinách susediacich s Európskou úniou (EÚ). V tomto spoločnom informačnom letáku nadácie Eurofound a ETF sa uvádza výber výsledkov prieskumu, ktorý sa týkal EÚ-27 aj 10 vybraných krajín susediacich s EÚ. ‎


‎Výsledky odhaľujú aspoň jednu jasnú spoločnú črtu medzi respondentmi zo všetkých krajín: vážne obavy z rastúcich životných nákladov. Výsledky zároveň poukazujú na veľké rozdiely v životných a pracovných podmienkach medzi respondentmi v týchto dvoch skupinách krajín, ale poukazujú aj na veľké rozdiely v rámci samotnej EÚ a medzi vybranými krajinami susediacimi s EÚ.‎

Ďalšie informácie a publikácia na stiahnutie – kliknite sem