IVPR v médiách – máj 2022

Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v príp. partnerského a dom. násilia za rok 2021, Z. Očenášová, 2022
Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021 (Zuzana Očenášová, 2022)
28. apríla 2022
Titulná strana výskumnej správy Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Repková, Ondrušová, 2022)
Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová, 2022)
9. mája 2022

IVPR v médiách – máj 2022

IVPR logo