Európsky týždeň BOZP

Obrázok k článku V zastavení šírenia infekčných a respiračných chorôb pomáha rúško či respirátor, #chranimevas #ror
V zastavení šírenia infekčných a respiračných chorôb pomáha rúško či respirátor
17. októbra 2022
Titulná strana výskumnej úlohy Ondrušová, D.: Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv. ochrany detí, 2022
Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Darina Ondrušová, 2022)
28. októbra 2022

Európsky týždeň BOZP

EU OSHA logo

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Európsky týždeň BOZP, 24.-28. október 2022

Koná sa každoročne počas 43. kalendárneho týždňa roku (október 2022). Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Jednou z priorít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je propagácia dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA), „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022“. Kampaň tento rok končí a priniesla veľa nových poznatkov o záťaži nielen podporno-pohybového aparátu, ale aj psychickej a senzorickej záťaže na pracoviskách.

Logo kampane Zdrave pracoviska

Počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Inšpekcia práce na Slovensku organizuje mnohé osvetové, prevenčné, poradenské a iné aktivity.

Bližšie informácie je možné nájsť na webe Európskej agentúry BOZP: https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/european-week, Inšpekcie práce v SR: https://www.ip.gov.sk/europsky-tyzden-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2022-2/

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok