V zastavení šírenia infekčných a respiračných chorôb pomáha rúško či respirátor

Upútavka na: Otváracia konferencia projektu ZOPO 19.10.2022
Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (Otváracia konferencia)
13. októbra 2022
EU OSHA logo
Európsky týždeň BOZP
24. októbra 2022

V zastavení šírenia infekčných a respiračných chorôb pomáha rúško či respirátor

Obrázok k článku V zastavení šírenia infekčných a respiračných chorôb pomáha rúško či respirátor, #chranimevas #ror

Šírenie respiračných ochorení ako chrípka či COVID-19 možno obmedziť nosením respirátora či rúška. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia respiračných ochorení, ako sú chrípka, chrípke podobné ochorenia či COVID-19, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest, teda respirátora alebo aspoň jednorazového chirurgického rúška.

Nosenie respirátora odporúčajú v preplnených priestoroch, v priestoroch so zvýšeným pohybom ľudí, v hromadnej doprave či na hromadných podujatiach.

 “Odporúčame si ho nasadiť aj v situácii, keď má osoba vo vašej blízkosti príznaky respiračného ochorenia, alebo ak neviete vyhodnotiť jej zdravotný stav,” doplnili.

V dôsledku pretrvávajúcej pandémie respiračného ochorenia COVID-19 je nosenie respirátora FFP2 (vo vybraných prípadoch je prípustné aj rúško) naďalej povinné na miestach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb chorých, zraniteľných skupín populácie, respektíve osôb s narušenou imunitou.

Respirátor je podľa nich vhodný aj v prípade, ak sú ľudia obklopení cudzími osobami a nedokážu si od nich udržať bezpečný odstup, respektíve ak sú v interiéri. Odborníci pripomenuli, že nosenie respirátora FFP2 je v dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 naďalej povinné pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární.

Zdôraznili, že COVID-19 či chrípka nie sú banálne ochorenia. Obe môžu mať podľa nich ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť. “Môžu viesť napríklad k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca,” dodali. 

Viac na: https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/chripkova_sezona_2022_2023.pdf

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum BOZP a pracovných podmienok