COVID-19 EU PolicyWatch database

Ilustračný obrázok - čistenie klávesnice obrúskom
Podpora príjmu zamestnaných osôb, ktorých pracovné miesta ohrozuje COVID-19, vo vybraných krajinách EÚ. Analytický komentár IVPR 2/2020 (Rastislav Bednárik)
9. júna 2020
Upútavka na diskusiu Práva, práca a telo ženy - pozvánka na diskusiu V ženskom rode NAŽIVO
Práva, práca a telo ženy – pozvánka na diskusiu V ženskom rode NAŽIVO (moderuje Katarína Strýčková, diskutujú Janka Debrecéniová, Kaja Kováčová, Andrej Kuruc)
11. júna 2020

COVID-19 EU PolicyWatch database

Ilustračný obrázok - okuliare, počítačové monitory so štatistickými údajmi

Dovoľujeme si Vám s potešením oznámiť, že Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) so sídlom v Dubline sprístupnila novovytvorenú databázu opatrení prijatých v členských štátoch EÚ v súvislosti s riešením krízovej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

Databáza aktuálne zahŕňa najmä opatrenia prijaté v období marec – začiatok apríla 2020, bude sa však priebežne dopĺňať. Prednosťou databázy je, že umožňuje selektívne vyhľadávanie opatrení napr. podľa štátu, odvetvia, typu, financovania a pod. Za Slovenskú republiku prispeli do databázy korešpondenti Eurofound-u z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

COVID-19 EU PolicyWatch