Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, 2022)

IVPR logo
IVPR v médiách – september 2023
8. septembra 2023
Záverečná odborná konferencia NP Rodinné poradne, 13. 9. 2023
20. septembra 2023

Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, 2022)

Titulná strana výskumnej správy Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Kešelová, Ondrušová, 2022)

Výskumná úloha reaguje na nevyhnutnosť zaviesť do slovenskej právnej úpravy inštitút podporovaného rozhodovania, ktorý by nahradil súčasný systém opatrovníctva v súvislosti s implementáciou Článku 12 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Výstupom je výskumná správa, ktorá predstavuje teoretické rozpracovanie konceptu podporovaného rozhodovania v medzinárodných dokumentoch a v domácej a v zahraničnej literatúre, mapuje modely podporovaného rozhodovania vo vybraných krajinách a formuluje niektoré odporúčania pre zavedenie inštitútu podporovaného rozhodovania do slovenskej legislatívy.