Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti výskumu BOZP a ich využitia v decíznej a podnikovej praxi (Miroslava Kordošová, 2022)

Publikácie a aktuality Eurofound 2022
29. novembra 2022
Zastavme násilie na ženách 2022, diskusia 7.12.2022
Pozvánka na verejnú diskusiu Zastavme spoločne násilie na ženách!
1. decembra 2022

Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti výskumu BOZP a ich využitia v decíznej a podnikovej praxi (Miroslava Kordošová, 2022)

Ilustračný obrázok - výskum BOZP na IVPR k publikácii Aktivity...2022

Publikácia reaguje na aktuálnu požiadavku väčšieho prepájania výskumu a podnikovej praxe, ako aj na potrebu prehlbovania vzájomnej informovanosti nielen oboch sfér, ale aj všetkých aktérov, ktorí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobia alebo majú k nej čo povedať. Podnikovej sfére, manažmentu firiem naznačuje, akým spôsobom sa vývoj v oblasti BOZP uberá. Predovšetkým však prináša poznatky a inšpirácie pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kultúry sveta práce. Výskum potvrdzuje, že znalosti, dobrá informovanosť, široká osveta a propagácia napomáhajú formovať správne postoje k danej oblasti, napomáhajú k zvyšovaniu kultúry bezpečnosti – a o to všetkým ide.  Publikácia obsahuje prehľad výskumných projektov a publikačnej činnosti tímu výskumu BOZP a pracovných podmienok na IVPR.