WHO/ILO: Choroby a úrazy súvisiace s prácou ročne zabijú dva milióny ľudí (Spoločná správa WHO a ILO – Ženeva, 17. 9. 2021)

Banner - Európsky týždeň pre sezónnych pracovníkov (ELA - Európsky orgán práce)
Európsky týždeň pre sezónnych pracovníkov
27. septembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2021
Bulletin IVPR 9/2021 (Rodina a jej evolučná minulosť)
30. septembra 2021

WHO/ILO: Choroby a úrazy súvisiace s prácou ročne zabijú dva milióny ľudí (Spoločná správa WHO a ILO – Ženeva, 17. 9. 2021)

Logo ILO a WHO

V dôsledku ochorení a úrazov súvisiacich s povolaním ročne zomierajú takmer dva milióny ľudí, a to hlavne v súvislosti s dlhým pracovným časom. Uviedli to 17. 9. 2021 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná organizácia práce (ILO).

Napriek tomu, že správa sa nezaoberala dosahom pandémie, WHO už skôr varovala, že kríza zrejme zhoršuje trend a dochádza k predlžovaniu pracovného času.

Titulná strana správy WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000-2016: global monitoring report
Titulná strana spoločnej správy WHO a ILO WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000-2016: global monitoring report

Ide vôbec o prvý spoločný pokus dvojice agentúr OSN o zhodnotenie tohto globálneho problému. Štúdia spracúva údaje z obdobia rokov 2000 až 2016, čiže nepokrýva obdobie dramatických zmien pracovných podmienok spôsobených pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2.

Štúdia ukázala, že v roku 2016 zomrelo v spojitosti s pracovnými príčinami približne 1,9 milióna ľudí, čo je nepatrný nárast oproti 1,7 milióna úmrtí z prelomu storočia. Podľa správy sú tieto údaje určite značne podhodnotené. Dlhý pracovný čas, týždenná práca v rozmedzí 55 hodín a viac, je podľa štúdie hlavným rizikovým faktorom a v roku 2016 bol zodpovedný za približne 750.000 úmrtí. Štúdia skúma celkovo 19 rizikových faktorov pracovného prostredia vrátane vystavenia karcinogénom, ako je azbest, či ergonomických faktorov, ako je dlhé sedenie. Po dlhom pracovnom čase sa za najvyššie riziko považovalo vystavenie plynom, dymom a inému znečisteniu ovzdušia na pracovisku, ktoré bolo v roku 2016 zodpovedné za približne 450.000 úmrtí.

„Je šokujúce sa dozvedieť, aké množstvo ľudí doslova zabíja ich práca,” uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Naša správa je výzvou pre krajiny a podniky, aby zlepšovali (podmienky), chránili zdravie a zaistili bezpečnosť pracovníkov,” dodal.

Viac na:

https://www.who.int/news/item/16-09-2021-who-ilo-almost-2-million-people-die-from-work-related-causes-each-year

https://who-ilo-joint-estimates.shinyapps.io/LongWorkingHours/

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034945

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)