Európsky týždeň pre sezónnych pracovníkov

IVPR logo
IVPR v médiách – september 2021
27. septembra 2021
Logo ILO a WHO
WHO/ILO: Choroby a úrazy súvisiace s prácou ročne zabijú dva milióny ľudí (Spoločná správa WHO a ILO – Ženeva, 17. 9. 2021)
27. septembra 2021

Európsky týždeň pre sezónnych pracovníkov

Banner - Európsky týždeň pre sezónnych pracovníkov (ELA - Európsky orgán práce)

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

odhaduje sa, že každý rok sa až 850.000 občanov EÚ zapája do sezónnych prác mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni zamestnanci.

Európsky orgán práce – ELA organizoval v dňoch 20. 9. až 24. 9. 2021  Európsky týždeň pre sezónnych  zamestnancov #SeasonalWorkers.

Jeho náplňou bolo poukázať na bezpečné a spravodlivé pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov v rámci Európskej únie.

Týždeň pre sezónnych zamestnancov je súčasťou informačnej kampane o Právach pre všetky ročné obdobia, ktorej cieľom je upozorniť na potrebu podpory spravodlivých a bezpečných podmienok pre sezónnych pracovníkov cez rôzne podujatia a aktivity.

Kampaň Práva pre všetky ročné obdobia - Férová práca nikdy nevyjde z módy (ELA - European Labour Authority)
Práva pre všetky ročné obdobia – Férová práca nikdy nevyjde z módy (ELA – European Labour Authority)

Kampaň „Práva pre všetky ročné obdobia“, ktorá prebieha do októbra 2021, spája inštitúcie EÚ a rôzne národné inštitúcie s cieľom zvýšiť informovanosť o existujúcich právach, povinnostiach a podporných službách.

Kampaň je koordinovaná Európskym orgánom práce (ELA) v spolupráci s Európskou komisiou, sieťou EURES, európskou platformou pre boj s nelegálnou prácou, krajinami EÚ a sociálnymi partnermi. Viac informácií o kampani nájdete na stránke kampane na webovom sídle ELA: https://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons.

Pandémia Covid19 zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám. Dočasný charakter práce sezónnych pracovníkov ich môže urobiť zraniteľnejšími voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu.

V Slovenskej republike, ktorá je sídlom Európskeho orgánu práce, kampaň podporuje aj Národný inšpektorát práce. V rámci kampane NIP inicioval mimoriadnu kontrolnú úlohu inšpektorátov práce zameranú na zaistenie spravodlivých a bezpečných podmienok pre sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva. 

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)