Ukončovanie bezdomovectva: Záverečná správa z housing-first projektu v Bratislave

Svetový deň duševného zdravia - 10. október (Zdroj: WHO)
Svetový deň duševného zdravia 2023 (10. október)
10. októbra 2023
Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023
Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou (Darina Kválová, Zuzana Turkovič, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)
12. októbra 2023

Ukončovanie bezdomovectva: Záverečná správa z housing-first projektu v Bratislave

Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023

Pán Tomáš je rodený Bratislavčan. V dospelosti sa jeho život začal uberať správnym smerom: oženil sa a narodili sa mu dve dcéry. V tom čase býval v byte… Neskôr však nasledoval rozvod. Presťahoval sa do garsónky, až sa odrazu ocitol v chalupe, do ktorej pršalo. V chalupe bez kúpeľne, toalety a kuchyne, kde býval takmer 17 rokov.

Tomáš naposledy pracoval v roku 2012, kedy mu prácu sprostredkovali študentské agentúry. Okrem toho predával časopis NotaBene a každý deň zbieral do kočíka papier a železo. Všetok svoj čas trávil zberom surovín a plánovaním, pretože bolo treba premýšľať, kam pôjde, aby zarobil peniaze. Denne nachodil aj 20 kilometrov, a preto bolo dôležité neplytvať krokmi. Ísť ku kontajneru, ktorý už vysypali smetiari, nemalo zmysel. Tomáš chodil v zime 10 hodín a v lete aj 14, aby si zarobil aspoň na chlieb a lacnú salámu. Už ani neveril, že by sa jeho situácia mohla zmeniť…

Vďaka projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou, ktorý realizovalo mesto Bratislava v rokoch 2021-2022, však spolu s ďalšími ôsmimi domácnosťami dostal šancu na nový život v novom bývaní v nájomnom byte. Požiadavkou bolo iba plniť štandardné povinnosti nájomcov: platiť si nájomné a udržiavať primerané susedské vzťahy. Účastníkom a účastníčkam projektu bola počas jeho trvania poskytovaná podpora sociálnych pracovníkov a ďalších odborníkov.

Ako sa im túto šancu podarilo využiť? Kam sa počas dvoch rokov trvania projektu v živote posunuli? Je prístup housing-first, ktorý ukončuje bezdomovectvo ponukou bývania ako prvého kroku, úspešný aj v Bratislave?

V predkladanej záverečnej správe prinášame podrobné zistenia z dvojročného výskumu v rámci projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou v Bratislave, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť úspešnosť projektu v ukončovaní bytovej núdze jeho účastníkov. V rámci výskumu sa okrem iného uskutočnili štyri kolá rozhovorov s účastníkmi projektu (po ich nasťahovaní do bytu a následne po 6, 12 a 18 mesiacoch od nasťahovania).

Výsledky výskumu potvrdili úspešnosť prístupu housing-first v ukončovaní bezdomovectva a bytovej núdze, keďže po dvoch rokoch od nasťahovania do bytu si bývanie udržalo 8 z 9 jeho účastníkov, pričom nikto o bývanie neprišiel z dôvodu neplatenia nájomného alebo konfliktného susedského spolunažívania.

Projekt mal pozitívne dopady aj na deti, ktoré boli prítomné v troch domácnostiach. Synovi pani Anny sa už deti v družine nevysmievajú, že býva v ubytovni a celkovo je spokojnejší.

A pán Tomáš je vďačný, že dostal príležitosť bývať, a preto sa ju snaží využiť naplno. Po nasťahovaní do bytu si vybavil osobný bankrot, prekonal averziu voči lekárskym vyšetreniam a začal sa venovať riešeniu svojich zdravotných problémov. Podarilo sa mu tiež obnoviť kontakt so staršou dcérou a vnučkou. „Spokojnejšieho človeka v Bratislave nenájdete,“ komentoval zmenu, ktorú do jeho života prinieslo nové bývanie s podporou.

Záverečnú správu z projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou v Bratislave si môžete prečítať tu: Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou