Pozvánka na verejné zhromaždenie ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH

IVPR logo
IVPR v médiách – november 2022
7. novembra 2022
Zdravé pracoviská - Summit 2022
Kampaň EU OSHA “Zdravé pracoviská znižujú záťaž” bola úspešne ukončená
24. novembra 2022

Pozvánka na verejné zhromaždenie ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH

Zastavme násilie na ženách 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25.11., od 13:00 do 15:00 Vás pozývame na verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave. 

Môžete sa odfotiť s oranžovým bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti a organizácie venujúce sa prevencii rodovo podmieneného násilia a pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25.11. od 13:00 do 15:00 Vás pozývame na verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave. Môžete sa odfotiť s oranžovým bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti a organizácie venujúce sa prevencii rodovo podmieneného násilia a pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

Zhromaždenie organizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktoré každoročne realizuje osvetovú kampaň proti násiliu a pridáva sa k celosvetovej kampani OSN. 

Slogan tohtoročnej kampane OSN je “Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách”. V tento deň sa začína globálna iniciatíva 16 dní aktivizmu proti násiliu a my veríme, že mnohí a mnohé z Vás podporíte MVO pomáhajúce ženám a dievčatám zažívajúcim násilie.

Podujatie svojou účasťou podporujú agentúry OSN pôsobiace na Slovensku – UNHCR, UNICEF, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím, ženské a feministické mimovládne organizácie Alej, poradenské centrum, Aliancia žien Slovenska, Ženské kruhy, Aspekt, Sexistický kiks a ďalší.

Podujatie na Facebooku nájdete tu.

Zastavme násilie na ženách 2022