OSN: Dopad pandémie COVID-19 na deti

Ilustračný obrázok - koronavírus
EÚ a Linky pomoci pre obete násilia počas pandémie koronavírusu
20. apríla 2020
Ilustračný obrázok - domáce násilie počas epidémie koronavírusu - ako ďalej?
V čase koronakrízy spájame sily pre riešenia pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie (Tlačová správa)
29. apríla 2020

OSN: Dopad pandémie COVID-19 na deti

Logo United Nations

Generálny tajomník OSN zverejnil 15. apríla Strategickú analýzu ku problematike dopadu COVID-19 na deti. Uvádza sa v nej, že aj keď deti boli dosiaľ do značnej miery ušetrené od najzávažnejších príznakov choroby, ich životy sú prevrátené naruby. Ako najviac problematické oblasti analýza označuje:

1) vzdelanie – vzhľadom na prerušenie riadnej výučby

2) potravu – takmer polovica detí sveta sa stravuje výlučne v škole

3) bezpečnosť – z dôvodu obmedzenia pohybu a ekonomickej recesie dochádza k nárastu domáceho násilia a zneužívania, ako aj ku kyberšikane a zneužívaniu vzhľadom na nárast času stráveného deťmi na internete, pri mladistvých dievčatách je to aj hroziace riziko tehotenstva

4) zdravie – následkom obmedzených zdrojov budú rodiny nútené šetriť na základných zdravotných výdavkoch a potrave, a dochádza aj k obmedzeniu očkovaní.

Správa vyzýva vlády a darcov uprednostniť vzdelávanie detí, poskytovať ekonomickú pomoc rodinám s nízkymi príjmami a minimalizovať obmedzenia sociálnych a zdravotných služieb pre deti. Apeluje tiež na uprednostnenie najzraniteľnejších skupín – deti v konfliktných situáciách, detských utečencov a vysídlené osoby, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Progres je potrebný v troch oblastiach:

1) viac informácií a rýchla akumulácia údajov

2) viac solidarity a hlavne:

3) viac konania

Konkrétne sú navrhnuté tieto opatrenia: okamžité rozšírenie sociálnej pomoci chudobným rodinám, naliehavé zabezpečenie potravinových dodávateľských reťazcov a miestnych potravinových trhov s cieľom chrániť pred krízou potravinovej bezpečnosti, prispôsobenie stratégií dodržiavania fyzického odstupu sa od ostatných, uprednostňovanie kontinuity služieb zameraných na deti, s osobitným zameraním na rovnosť prístupu, zavedenie osobitných opatrení pre zraniteľné deti, poskytovanie praktickej podpory rodičom a opatrovateľom, stanovenie priorít pri obnove služieb pre deti, keď sa budú rušiť núdzové opatrenia, a zabezpečenie, aby deti, dospievajúci a mladí ľudia mali prístup k testovaniu, liečbe a očkovacím látkam, hneď ako budú k dispozícií. OSN všetky tieto projekty zastrešuje a robí všetko pre to, aby boli v čo najväčšej miere implementované.