EÚ a Linky pomoci pre obete násilia počas pandémie koronavírusu

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie eviduje vysoký nárast volaní
20. apríla 2020
Logo United Nations
OSN: Dopad pandémie COVID-19 na deti
22. apríla 2020

EÚ a Linky pomoci pre obete násilia počas pandémie koronavírusu

Ilustračný obrázok - koronavírus

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) vo Vilniuse spustil novú webstránku, ktorá sa venuje vplyvu a dôsledkom pandémie koronavírusu na životy žien a mužov (pracovníci/pracovníčky „v prvej línii“, rodové dôsledky a zdravie, neplatená starostlivosť, ekonomické ťažkosti a problémy, rodovo podmienené násilie, ľudia v exponovaných situáciách).

https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality

Zároveň EIGE zverejnilo aktuálny prehľad Liniek pomoci obetiam násilia počas pandémie koronavírusu vo všetkých krajinách EÚ, v ktorom samozrejme figuruje aj „naša“ Národná linka pre ženy zažívajúce násilie.