Medzinárodný deň žien

IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2021
8. marca 2021
Titulna strana Bulletinu IVPR 2/2021
Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)
8. marca 2021

Medzinárodný deň žien

Plagat - MDZ 2021

8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien v mimoriadne náročnej a komplikovanej situácii, kedy našu spoločnosť ohrozuje pandémia ochorenia COVID-19 a mnohé ženy venujú všetky svoje sily boju s týmto ochorením, či už ako odborníčky a manažérky, ale aj ako poskytovateľky starostlivosti a opatery. Zároveň ženy a dievčatá stále bojujú s diskrimináciou, sexizmom, partnerským násilím, rodovými stereotypmi a nespravodlivým ohodnotením svojej práce v zamestnaní a automatickým očakávaním výkonu neplatenej práce doma.

Preto je najvyšší čas pridať sa k aktivistkám, líderkám, inovátorkám a kolektívom, ktoré každý deň pracujú na vytváraní spravodlivejšej a rovnoprávnej budúcnosti pre ženy a dievčatá. Každý a každá z nás by sa mal dožadovať dodržiavania ľudských práv žien!

Pri príležitosti MDŽ 2021 si prečítajte komentár kolegýň z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách v súvislosti s výročím prísnych epidemiologických opatrení na Slovensku. Dozviete sa ako karanténa ovplyvnila životy žien, ktoré čelia násiliu v partnerských vzťahoch.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie si na tento deň pripravila súťaž na sociálnych sieťach, ktorou chcú upozorniť na problémy žien, ktoré musia byť pripravené na útek z domu kvôli partnerskému násiliu. Akciu zdieľalo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a viaceré spriatelené instagramové profily.

Team Toto je rovnosť, ktorý sa zaoberá podporou vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí, prevenciou sexizmu a antidiskrimináciou uverejnil pri príležitosti MDŽ nový blog – rozhovor s mladou influencerkou, ktorú na Instagrame sleduje 15 000 ľudí. Ako vznikla myšlienka projektu somFeministka, pýtala sa analytička Sára Činčurová a zaujímala sa o príbehy, ktoré zakladateľke tohto úspešného feministického projektu píšu mladé ženy a dievčatá.

Analytik a výskumník Andrej Kuruc 8. marca 2021 poskytol rozhovor publicistke Eve Sládkovej v relácii Kontakty, Rádio Slovensko. Vypočujte si z archívu záznam relácie „Čo ešte ukázala kríza a vieme pomôcť ohrozeným ženám?“

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.