Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia) 31. 5. 2021

logo Národného inšpektorátu práce a Inšpekcie práce - Pracuj legálne, pracuj bezpečne
Informatívna správa o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 2020 (NIP)
18. mája 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2021
Bulletin IVPR 5/2021 (Choroba z povolania, úrazový príplatok a odškodňovanie za COVID-19)
21. mája 2021

Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia) 31. 5. 2021

Logo - Charta diverzity

Nadácia Pontis pri príležitosti Dňa diverzity pozýva na online podujatie, ktorého súčasťou bude panelová diskusia na tému Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu a slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi. Deň diverzity je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne. Minulý rok Chartu diverzity podporila aj prezidentka SR, Zuzana Čaputová a jej kancelária. (https://www.facebook.com/watch/?v=2607614866122800)

Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu

(panelová diskusia)

31. 05. 2021

  • Ako legislatívno-spoločenská situácia vplýva na inklúziu a diverzitu na pracoviskách?
  • Aké potreby zamestnancov a zamestnankýň sú dlhodobo neriešené a ktoré skupiny na trhu práce sú najviac zraniteľné?
  • Aké riešenia by mali byť prijaté na úrovni štátu, aby to pocítili ľudia na pracoviskách?
  • A čo naopak v tomto smere škodí?

Diskutujúci:

Monika Uhlerová, viceprezidentka, Konfederácia odborových zväzov SR

Andrej Kuruc, analytik a výskumník, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Marián Filčík, riaditeľ Odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

Moderátorka: 

Oľga Baková, manažérka komunikácie, Slovenské elektrárne

Viac informácií o diskutujúcich a registračný formulár na podujatie nájdete na tomto linku.