Informačný spravodajca DISSO 1/2022

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slov., sit. k 1. júlu 2022 (R. Bednárik, 2022)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)
26. augusta 2022
Ilustračný obrázok - digitalizácia a robotizácia, EU OSHA logo
Digitalizácia, robotizácia a umelá inteligencia (Aktivity Európskej agentúry pre BOZP – EU OSHA)
5. septembra 2022

Informačný spravodajca DISSO 1/2022

Titulná strana Informačného spravodajcu DISSO 1/2022

Periodicky vydávaný spravodajca obsahuje zoznam prírastkov knižničného fondu knižnice Inštitútu pre výskum práce a rodiny (Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany) za obdobie január až jún 2022. Evidujú sa knihy, výskumné správy, články z odborných periodík. Všetky dokumenty sú prístupné v knižnici IVPR.