Informačný spravodajca 2/2023

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2023
Bulletin IVPR 12/2023 (Špecializačné vzdelávanie v sociálnej posudkovej činnosti – od prvotnej skúsenosti k budúcim výzvam)
14. decembra 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – január 2024
1. februára 2024

Informačný spravodajca 2/2023

Titulná strana Informačného spravodajcu knižnice DISSO 2/2023

Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany – knižnica IVPR vydáva Informačného spravodajcu č. 2/2023. Obsahuje anotované záznamy prírastkov knižnice – kníh, výskumných správ a článkov z periodík – za obdobie druhého polroka 2023.