Voľné pracovné miesta – PONUKA PRÁCE

Voľné pracovné miesta v rámci NP Rodinné poradne
26. mája 2022
Národný projekt Rodinné poradne v médiách
2. júna 2022

Voľné pracovné miesta – PONUKA PRÁCE

IVPR logo

Hľadáme nových kolegov – kolegyne na voľné pracovné pozície v rámci národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny.

Bližšie informácie nájdete na tomto linku.

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.