V Bratislave sa opäť pripravuje výskum a sčítanie ľudí bez domova

IVPR logo
IVPR v médiách – október 2022
10. októbra 2022
Upútavka na: Otváracia konferencia projektu ZOPO 19.10.2022
Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (Otváracia konferencia)
13. októbra 2022

V Bratislave sa opäť pripravuje výskum a sčítanie ľudí bez domova

Foto - stretnutie z plánovania sčítania ľudí bez domova 2022

Tento týždeň sme si v rámci Medzinárodného dňa ľudí bez domova (10. október) pripomenuli tých, ktorí čelia ťažkej životnej situácii v dôsledku straty bývania.

Bližší pohľad na životnú situáciu týchto ľudí prinesie budúcoročné sčítanie ľudí bez domova, ktoré bude v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, mimovládnymi organizáciami a mestskými časťami realizovať hlavné mesto Bratislava. Výskum a sčítanie bude nadväzovať na zisťovanie o ľuďoch bez domova v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016.

Prvým krokom plánovaného sčítania bolo úvodné stretnutie relevantných aktérov, na ktorom sa pod vedením Dariny Ondrušovej a Zuzany Turkovič z IVPR diskutovalo o organizačných a metodologických východiskách výskumu. Ďalej nasledovala podnetná diskusia o otázkach tematického zamerania sčítania.

Jedným z hlavných cieľov zisťovania je prispieť k hľadaniu systémových riešení a politík založených na poznatkoch v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, a tým priamo zlepšiť životné podmienky ľudí v bytovej núdzi.

Na uskutočnené stretnutie budú nadväzovať ďalšie prípravné aktivity v tomto a budúcom roku tak, aby sa nám podarilo osloviť čo najviac ľudí bez domova, ktorí žijú v Bratislave a pre ktorých je vlastné bývanie z rôznych dôvodov bez systémovej podpory nedosiahnuteľnou výzvou. Tak ako v roku 2016, aj v budúcoročnom sčítaní počítame tiež s účasťou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Foto: FB Bratislava – mesto pre všetkých