Uskutočnilo sa národné diskusné fórum o využívaní eurofondov v sociálnych službách

IVPR logo
IVPR v médiách – január 2023
24. januára 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – február 2023
2. februára 2023

Uskutočnilo sa národné diskusné fórum o využívaní eurofondov v sociálnych službách

HelpDesk - EU Funds for Social Services - logo

26. januára 2023 sa v hoteli Tatra v Bratislave konalo národné diskusné fórum na tému „Bariéry vo využívaní európskych fondov“ s cieľom zhromaždiť poznatky a skúsenosti národných aktérov poskytujúcich finančné prostriedky EÚ, ako aj aktérov využívajúcich tieto zdroje v oblasti sociálnych služieb.

Diskusné fórum bolo realizované v rámci projektu HELPDESK – európske fondy pre sociálne služby, a okrem Slovenska sa konalo v ďalších deviatich členských štátoch EÚ. Hlavným zámerom stretnutia bolo získať podnety pre Európsku komisiu o možnostiach zefektívnenia čerpania eurofondov v sociálnych službách. Za Slovensko národné diskusné fórum zorganizovala a moderovala výskumníčka IVPR Zuzana Turkovič.

Inštitút pre výskum práce a rodiny zastupovala aj Darina Ondrušová, ktorá vystúpila s prezentáciou „Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti: ESF projekt pomoci rodinám prostredníctvom terénnych služieb v centrách pre deti a rodiny“ a Martina Mičicová Ľuptáková.

Pozvanie na diskusiu prijali zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež zástupcovia Implementačnej agentúry MPSVaR. Do diskusie svojimi cennými postrehmi prispeli aj viacerí poskytovatelia sociálnych služieb.

Diskusia poukázala na kľúčové problémy spojené s využívaním európskych fondov v sociálnych službách, akými sú napríklad vysoká administratívna záťaž či udržateľnosť projektov, ktorým je potrebné venovať pozornosť v dlhodobom horizonte.