POZÝVAME VÁS na záverečnú odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne “Rodinné poradne pre všetkých”

Titulná strana dokumentu Measuring health and disability : manual for WHO Disability Assessment Schedule (‎WHODAS 2.0)‎
Zapojili sme sa do európskej diskusie k reforme posudzovania zdravotného postihnutia
6. júla 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – august 2023
7. augusta 2023

POZÝVAME VÁS na záverečnú odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne “Rodinné poradne pre všetkých”

Milé kolegyne, kolegovia, návštevníci webstránky IVPR,

pozývame Vás na záverečnú odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny,

ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 v Bratislave na pôde Ekonomickej univerzity.

Prihlasovanie

Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 31. augusta 2023 cez link:
https://forms.gle/EpWKW1erabfsKVzi8

Účasť je bezplatná, no podmienená vyplnením a zaslaním prihlášky. Program konferencie bude k dispozícii na začiatku septembra 2023 a zaslaný všetkým prihláseným účastníkom. Informácie o hosťoch a odborných garantoch sú v pozvánke.

Pozvánka na konferenciu na stiahnutie

Kontakt na organizátora konferencie

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Projektový tím NP ROPO
Špitálska 25, 27, 812 41 Bratislava
tel.: +421 2 2044 2412, +421 907 306 386

Viac informácií o projekte Rodinné poradne

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk