Podaktivita 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní (IVPR)

Rodinné poradne
24. mája 2022
Podaktivita 1.2 Vytvorenie štandardov rodinných poradní (IVPR)
24. mája 2022

Podaktivita 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní (IVPR)

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje podaktivitu 1.1 v období 10/2021 – 05/2022. Cieľom podaktivity 1.1 je zmapovanie existujúcej štruktúry poradenských pracovísk  pre pár, jednotlivca a rodinu, zmapovanie existujúcej ponuky a dopytu, vytvorenie mapy rodinných poradní v Slovenskej republike.

V súčasnosti existujú v Slovenskej republike rôzne typy poradní s rôznou činnosťou a kompetenciou, ktoré sčasti sanujú problémy jednotlivcov a rodín. Nie sú však prepojené a nie sú všetkým dostupné. Je preto potrebné analyzovať súčasný stav, existujúcu sieť a rozsah činnosti. Ide o:

  • zmapovanie existujúcej infraštruktúry v oblasti rodinného poradenstva;
  • vytvorenie mapy rodinných poradní v SR, ktorá by zohľadňovala dostupnosť pre cieľové skupiny a to:
  • regionálnosť,
  • vzdialenosť,
  • bezbariérovosť, ktorá sa netýka iba úprav priestorov pre imobilných klientov, ale aj časovej bezbariérovosti, taktiež umiestnenie poradní.

V rámci podaktivity 1.1 sa mapuje súčasný stav subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora v SR v oblasti prevencie a poradenstva členom rodín, najmä párom a jednotlivcom.