NAPO: Príliš horúco na prácu (film o znížení rizík pri teple na pracovisku)

IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2023
9. júna 2023
Titulná strana publikácie Ako zvládať horúčavy na pracovisku - M. Kordošová, 2022
Ako zvládať horúčavy na pracovisku?
26. júna 2023

NAPO: Príliš horúco na prácu (film o znížení rizík pri teple na pracovisku)

NAPO - Safety with a smile - logo

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

NAPO vám predstavuje film, ktorí sa zameriava na významnú tému dopadu zmeny klímy na pracovné prostredie. Video predstavuje opatrenia, ktoré môžeme prijať na zníženie rizík spojených s tepelným stresom pre zamestnancov. Jednou z kľúčových stratégií je správne usporiadanie pracovnej doby tak, aby sa minimalizovala práca v dobe najvyšších denných teplôt. Slnko sa môže stáť našim nepriateľom.

https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-too-hot-to-work

Tento film je zameraný nielen na pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu vonku, ako sú upratovači na verejných priestranstvách, záhradníci, pracovníci v stavebníctve a poľnohospodárstve, ale tiež na administratívnych pracovníkov. Je dôležité, aby všetci boli informovaní  o možných nebezpečenstvách spojených s vysokými teplotami a o opatreniach, ktoré môžu prijať na ochranu svojho zdravia.

Spoločne môžeme pracovať na vytváraní bezpečnejšieho pracovného prostredia, ktoré bude odolávať vplyvu zmeny klímy.

Viac filmov s NAPOm nájdete tu: Filmy o Napovi | NAPO (napofilm.net)

Vypracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok