Index rodovej rovnosti 2020 – Slovensko je až na 25. mieste v rámci krajín EÚ

Budova na Špitálskej 25-27
POZOR – ZMENA SÍDLA!
2. novembra 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – november 2020
4. novembra 2020

Index rodovej rovnosti 2020 – Slovensko je až na 25. mieste v rámci krajín EÚ

Gender Equality Index 2020 Slovakia: 55,5 zo 100

Slovensko sa s 55,5 bodmi zo 100 umiestnilo na 25. priečke v EÚ v Indexe rodovej rovnosti Európskeho Inštitútu pre rodovú rovnosť. Za Slovenskom sa umiestnili Rumunsko, Grécko a Maďarsko. Od roku 2010 sa skóre Slovenska zvýšilo len o 2,5 bodu, pričom najväčšie zvýšenie o 1,4 bodu bolo od roku 2017. Oproti roku 2010 sme teda klesli o dve priečky. Priemer EÚ je 67,9 bodov. Na prvých troch priečkach sa umiestnili Švédsko, Dánsko a Francúzsko.

Skóre Slovenska je najvyššie v oblasti zdravia (85,5 bodov) a peňazí (75,1 bodov). Rodové nerovnosti sú najvýraznejšie v oblasti moci, teda zastúpenia žien na rozhodovaní v krajine (29,6 bodov) a v oblasti využívania času, teda najmä v neplatenej práci žien (46,3 bodov).

Finančná situácia sa polepšila pre ženy aj mužov, keďže ich priemerné mesačné zárobky sa zvýšili medzi rokmi 2010 až 2014 približne o 18 %.

Zvýšil sa počet absolventiek a absolventov 3. stupňa vzdelávania, tak medzi ženami (z 15 % v roku 2010 na 22 % v roku 2018), ako aj mužmi (z 13 % v roku 2010 na 19 % v roku 2018).

Malé zlepšenie nastalo v oblasti rozhodovania v politike, kedy sa podiel žien – členiek parlamentu (zo 17 % na 21 % v roku 2020) a žien na ministerstvách zvýšil oproti roku 2010 (zo 16 % na 22 % v roku 2020).

Rodové nerovnosti v zárobkoch však naďalej pretrvávajú. Ženy zarobia približne o pätinu menej ako muži. Rodový rozdiel v zárobkoch je najvyšší medzi ženami a mužmi narodenými v iných krajinách, kde ženy zarábajú o 40 % menej.

Rodový rozdiel v neplatenej práci starostlivosti je obrovský. Ženy s väčšou pravdepodobnosťou ako muži strávia najmenej 1 hodinu denne starostlivosťou o deti, vnukov/vnučky, starších ľudí, alebo o ľudí so zdravotným znevýhodnením (36 % žien, 19 % mužov v roku 2016). Varenie a staranie sa o domácnosť každý deň vykonávalo 60 % žien a len 16 % mužov v roku 2016.

Nerovnosti v ekonomickom rozhodovaní v spoločnosti sa zväčšujú. Nie je dostatočné zastúpenie žien v správnej rade Národnej banky SR, v roku 2010 ich bolo 14 % a v roku 2018 0 %. Podiel žien v správnych radách najväčších firiem sa zvýšil len veľmi mierne – z 22 % v roku 2010 na 26 % v roku 2020.

Gender Equality Index 2020: Slovakia (pdf)

Zdroj: Európsky Inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE): https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-slovakia

Všeobecné informácie o Indexe rodovej rovnosti

Spracoval: Andrej Kuruc