Čo vieme o skúsenostiach žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami? (Verejná diskusia)

Titulná strana publikácie Involving Users in the Evaluation of Social Services (K. Repková, 2024)
Nová monografia K. Repkovej: Involving Users in the Evaluation of Social Services
10. júna 2024
Prinášame výsledky zo sčítania ľudí bez domova v Bratislave 2023
21. júna 2024

Čo vieme o skúsenostiach žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami? (Verejná diskusia)

Pozvánka na diskusiu 24.6.2024 Čo vieme o skúsenostiach žien...

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať

na verejnú diskusiu

Čo vieme o skúsenostiach žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami?

ktorú organizuje

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC)

Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR)

s podporou UNHCR Slovakia a Veľvyslanectva Kanady v Bratislave

Dátum, čas a miesto konania podujatia: 24.6.2024 o 17.00

v novom Pavilóne Galérie UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava

Diskutujúci:

  • právnička Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR)
  • výskumník a sociológ Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)
  • poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch Mária Víteková,  ALEJ poradenské centrum

Moderátorka: Viera Böttcher, Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)

Daniel Gerbery bude informovať o najnovšom reprezentatívnom výskume „Rodovo podmienené násilie na ženách“, ktorý bol realizovaný na vzorke 5 000 žien a bol pripravený v spolupráci s Eurostatom – Štatistickým úradom Európskej Únie. Výskum na Slovensku prebehol ako  pilotné overenie metodológie skúmania rodovo podmieneného násilia, ktoré by sa malo v blízkej budúcnosti stať súčasťou pravidelných zisťovaní v rámci EÚ. Výskum bol tak postavený na dotazníku, ktorý mal rovnakú podobu vo všetkých krajinách EÚ.  Čo sme sa dozvedeli o situácii žien a dievčat na Slovensku?

Od Barbory Burajovej sa dozviete viac o publikácii „Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami“, ktorú v tomto roku vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny. Je významným príspevkom k porozumeniu situácie slovenských žien a ich detí, ktoré zažili partnerské násilie, keďže v našich podmienkach doteraz chýbal výskum zachytávajúci ich priame skúsenosti s využívaním špecializovaných služieb, ako aj iných verejných inštitúcií zapojených do riešenia tohto závažného spoločenského problému.

Mária Víteková, ktorá pracuje ako poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v ALEJ Poradenské centrum, prispeje do diskusie svojimi skúsenosťami z praxe.  Akým problémom v súčasnosti čelia ženy a ich deti hľadajúce bezpečie a únik z násilných vzťahov? Opýtame sa dlhoročnej odborníčky na rodovo podmienené násilie.

Tešíme sa na Vašu účasť

a zaujímavé otázky pre našich diskutujúcich.

Po diskusii Vás srdečne pozývame prezrieť si v Pavilóne výstavu výtvarných diel s názvom „Reflections on Resilience“, ktorú spoluorganizuje UNHCR Slovakia a Veľvyslanectvo Kanady. Výstava predstavuje umelecké diela vytvorené utečencami, ako aj slovenskými a rómskymi komunitami na Slovensku počas minuloročnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu.

Kontakt: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25, 27, 812 41 Bratislava

logo KMC

Verejná diskusia sa uskutočňuje vďaka podpore národného projektu Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci.