Podaktivita 1.4 Pilotné overenie štandardov rodinných poradní (IVPR a ÚPSVR)

Podaktivita 1.2 Vytvorenie štandardov rodinných poradní (IVPR)
24. mája 2022
Voľné pracovné miesta v rámci NP Rodinné poradne
26. mája 2022

Podaktivita 1.4 Pilotné overenie štandardov rodinných poradní (IVPR a ÚPSVR)

Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, realizoval podaktivitu 1.4 v období 10/2022 – 10/2023. Cieľom podaktivity 1.4 bola implementácia vytvorených štandardov rodinných poradní, týkajúcich sa procedurálnych podmienok poskytovania služby a ich pilotné overenie vo vytvorených piatich pilotných poradniach na Slovensku.

Výsledkom pilotného overenia je Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne. Obsahom výstupu je analýza skúseností, bariér a rizík spojených s implementáciou štandardov.

Pre stiahnutie výstupu – kliknite sem.