Living, working and COVID-19 – výsledky prieskumu

IVPR logo
PONUKA PRÁCE – externý/á expert/ka pre rodovú rovnosť
5. októbra 2020
Titulná strana publikácie Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19
Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)
12. októbra 2020

Living, working and COVID-19 – výsledky prieskumu

Logo Eurofound

Nadväzne na predchádzajúcu informáciu o prieskume Eurofound o dopadoch COVID-19 na prácu a život ľudí v EÚ vám dávame do pozornosti avizované kompletné výsledky tohto prieskumu, spolu so sprievodnou tlačovou správou Eurofound.

Prieskumu sa zúčastnilo takmer 90 000 respondentov, vrátane tých zo Slovenska. Prieskum ukazuje vyjadrenia respondentov o aktuálnych dopadoch koronakrízy na rôzne aspekty ich života, vrátane ich zmien podľa skúmaných mesiacov. Vyhodnocujú sa dopady aj na vybrané skupiny, napr. mladých ľudí, ženy a nezamestnaných. Veríme, že vás výsledky prieskumu zaujmú.